Nie rozumiem zbytnio tego czasu .:/

1. Uzupelnij tekst używając czasu Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous.

Przykład: Nobody in me family ... (fell) very happy lately . -W kropki wstawione has been feeling

Dalsza część tekstu:
We ... (all have) colds this week and ... (we/not/go) to school, so now we are all feeling very bored. Mum ... (try) to cheer us up - she ... (play) lots of gameswith us every day and she ... (make) our favourite food whenever she could. This morning she went shopping and bought us some sweets. But we have still got to stay inside the hause and we can't go out to play. Today I ... (watch) TV all day ans I ... (never see) so many bad programmes ! I ... (ask) Mum for the last two hours if I can go outside - just for ten minutes - but she says my cold ... (not go) yet, so I can'r. I ... (never be) do miserable !

Jeszcze jak ktoś by mógl wytłmumaczyc krótko jak to się odróżnia. No np. zdanie : "Today I ... (watch) TV all day..!" To skąd mogę wiedzieć czy wstawić PPS -(have watched) czy PPC - (have been watching). ?

Proszęę, da.m na.j ;*

2

Odpowiedzi

2010-03-25T17:01:29+01:00
We have been having (all have) colds this week and we haven't been go (we/not/go) to school, so now we are all feeling very bored. Mum have tried (try) to cheer us up - she has been playing (play) lots of gameswith us every day and she has maked (make) our favourite food whenever she could. This morning she went shopping and bought us some sweets. But we have still got to stay inside the hause and we can't go out to play. Today I have watched (watch) TV all day ans I have been never seeing (never see) so many bad programmes ! I have asked (ask) Mum for the last two hours if I can go outside - just for ten minutes - but she says my cold haven't been going (not go) yet, so I can'r. I have never been (never be) do miserable !
2010-03-25T17:09:05+01:00
1. We all have had
2. haven't been going
3. has been trying
4. has been playing
5. has made
6. have been watching
7. have never seen
8. have been asking
9. hasn't gone
10. I have never been so miserable

Więc czasu PPC używasz jak masz zaznaczoną np ciągłość akcji - I have been watching TV ALL DAY - cały dzień oglądał tv. Albo I have been asking Mum for the last two hours if I can go outside - przez ostatnie 2 godz prosi o wyjście na dwór.

A PPS masz kiedy czynność prawdopodobnie się skończyła lub są słowka YET ALREADY itd.

Polecam stronkę www.ang.pl - tam jest wszystko dość jasno wyjaśnione