1.Przedstaw charakterystykę ogólną Renesansu:
Daty graniczne, nazwa epoki, filozofia, założenia sztuki renesansu.
Humanizm i Reformacja.


2.Przedstaw poglądy F.Petrarki na temat miłości.
Na podstawie:
*Jeśli nie masz miłości
*Pokoju mieć nie moge...

3.Przedstaw fragment zyciorysu J.Kochanowskiego dotyczący okresów studiów i podróży. (15 lat)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T22:28:25+01:00
Renesans obejmuje XV i XVI wiek, za jego początek przyjmuje się z reguły rok 1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba.
Termin "renesans" pochodzi z francuskiego słowa "renaissance" co w wiernym tłumaczeniu oznacza po prostu odrodzenie.
Filozofia, założenia, pojęcia, daty, hasła:
Antropocentryzm - pogląd zakładający, że człowiek jest celem i centrum wszechświata.
Humanizm - światopogląd stawiający w centrum człowieka, jego potrzeby duchowe i materialne.
Reformacja - ruch zmierzający do zreformowania Kościoła, rozpoczęty przez Marcina Lutra. Reformacja niesie rozpad Kościoła na m.in. anglikanizm, protestantyzm, ewangelicyzm.
1455 - wynalezienie druku przez Gutenberga.
1517 - początek reformacji w Kościele - Marcin Luter przybija 95 tez z propozycjami reform do drzwi kościoła.
"Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce" - Terencjusz
"Carpe Diem" (Chwytaj dzień) - jeden z renesansowych sztandarów.
"Człowiek jest miara wszechrzeczy" - Protagoras
"Człowiek jest kowalem własnego losu" - Givovanni Pico della Mirandola
W tym czasie rozwijają się języki narodowe i patriotyzm. Rodzi się postawa obywatelska.

Oba sonety Petrarki "Jeśli nie masz miłości" i "Pokoju mieć nie mogę.." opisują nam siłę uczucia jakim jest miłość. Podmiot przedstawia nam się jakby był zakochany po raz pierwszy i nie potrafił odnaleźć się w tej właśnie sytuacji. Podmiot nie rozumie tego uczucia i nie wie dlaczego czuje się tak źle, pomimo iż jest zakochany. Możemy więc przypuszczać że jest to nieodwzajemniona miłość. W obu utworach autor przedstawia miłość jako uczucie któremu towarzyszą zmienne nastroje, lęk, niepokój, żar uczuć, nadzieja. Podmiot czuje się jak więzień miłości, wie, że zachowuje się dziwnie, lecz nie jest w stanie z tym nic zrobić, nie wie jak się w tej sytuacji odnaleźć, jest bezradny.

J. Kochanowski - studia i podróże.
W wieku 14 lat wysłano go na Akademię Krakowską gdzie podjął studia na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. W Krakowie uczył sie do roku 1549 i potem pojechał do stolicy Prus, Królewca. Udało mu się wyjechać do Padwy, miasta słynącego z humanistycznej uczelni. We Włoszech był kilka razy. Studiował tam literaturę, łacinę, grekę i hebrajski. Naukę urozmaicał sobie wycieczkami np. do Neapolu. Do kraju powrócił ostatecznie w 1559 roku okrężną drogą przez Francję i Niemcy.

tyle z moich chaotycznych notatek...
1 5 1