Na jedną do półtorej strony.Najważniejsze informacje o Józefie Piłsudskim.Wytyczne:Miejsce urodzenia,od najmłodszych lat w konspiracji. za co skazany na syberię, legiony polskie, przewrót majowy, kryzys przysięgowy. Pilnie na jutro max 1,5 strony pliss.!

1

Odpowiedzi

2010-03-25T17:47:18+01:00
Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867r. w Zułowie pod Wilnem(dzisiejsza Litwa). We wrześniu 1884 roku zmarła Józefowi matka. Rok później zdał maturę. Jesienią tego samego roku rozpoczął studia w Charkowie. Wtedy też zaczął działalność konspiracyjną. 22 marca 1887 roku został aresztowany pod zarzutem próby zamachu na cara. Nieświadomie pomógł zamachowcom - był ich przewodnikiem po Wilnie. Został 1 maja skazany(zsyłka na Sybir). Na początku października wraz z innymi dotarł do Irkucka. 1 listopada wybuchł bunt. Mimo, że nie brał w nim udziału został brutalnie pobity przez żołnierzy. Stracił wówczas kilka zębów. Z rzekomy udział w tym buncie został skazany na dodatkowe 6 miesięcy pobytu w więzieniu. W początkach sierpnia 1890 Piłsudskiego przeniesiono do niewielkiej wsi Tunka. W osadzie tej warunki były o wiele lepsze niż w Irkucku. Do Wilna powrócił 1 lipca 1892r.Wstąpił do ruchu socjalistycznego. Był korespondentem konspiracyjnego pisma ,,Przedświt'' gdzie pisał pod pseudonimem Rom. W 1894 został wybrany przewodniczącym Litewskiej sekcji PPS. W 1899 Piłsudski ożenił się z Marią z Koplewskich Juszkiewiczową. Tak jak on, działała w PPS. Nazywana była przez członków Piękną Panią. Aby wziąć z nią ślub Piłsudski zmieniła wyznanie na ewangelicko-augsburskie. Na protestantyzm przeszedł w Łomży 24 maja 1899 r.a ślub odbył się 15 lipca 1899 we wsi Paproć Duża. Młode małżeństwo przeprowadziło się do Łodzi na ulicę Wschodnią 19 m. 4 drukując tam pod przykrywką kancelarii prawniczej drukarnię ,,Robotnika''.W nocy z 21 na 22 lutego 1900, po zdekonspirowaniu wydawnictwa, Piłsudski został ponownie aresztowany. W okresie poprzedzającym I Wojnę Światową Piłsudski zaangażował się w organizowanie grup paramilitarnych na terenach Galicji. Zajął się sprawą KNP, do którego należał także Władysław Mickiewicz, syn Adama Mickiewicza oraz Ignacy Jan Paderewski. 2 października 1926 Józef Piłsudski został premierem. W roku 1934 o godz. 20.45 zmarł na raka żołądka( z przerzutami do wątroby). Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Ogłoszono też żałobę narodową.