Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T16:48:50+01:00
1. mądrość- dar umiejętności, wzbogacania naszej wiedzy, zapamiętywania, rowoju intelektualnego; aby go rozwijać należy się uczyć, dużo czytać
2. rozum- zdolność odróżniania dobra od zła, wybierania właściwej drogi życia; aby go rozwijać należy obcować ze światem, uczyć się metodą prób i błędów
3. rada- umiejętność pomocy bliźnim; należy udzielać wsparcia bezinteresownie, nie bać się prosić o pomoc
4. męstwo- dar odwagi; nie nalezy poddawać się w ciężkich chwilach, walczyć o swoje racje i przekonania
5. umiejętność- dar wybierania najlepszego rozwiązania, pomaga odróżnić dobro i zło; należy dążyć do poznania Biblii, świata
6. pobożność- wierność Bogu i religii, regularne uczestnictwo we mszy św. Pobożność daje nam poczucie przynależności do Kościoła.
7. bojaźń Boża- lęk przed obrażeniem, zniważeniem Boga. Sprawia, że odczuwamy przed nim respekt, czujemy jego wyższość. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że możemy na nim polegać.
17 3 17
2010-03-25T16:52:11+01:00
Mądrości-abyśmy rozpoznawali dobro i zło, należy dobrze postępować
rozumu-abyśmy mogli się uczyć i rozumieć nasze postępowania, należy sie uczyć
rady-abyśmy pomagali innym, należy pomagać w trudnych chwilach
męstwa- abyśmy się nie bali naszego życia, trzeba się nie poddawać
umiejętności- abyśmy się uczuli różnych czynności, należy rozwijać swoje talenty
pobożności- abyśmy byli pobożni, należy chodzić do kościoła i sie modlić
bojaźni bożej- abyśmy nie bluźnili, należy się modlić i nie wzywać pana Boga na daremno
12 3 12
2010-03-25T16:52:44+01:00
1mądrości słowa
2umjejętność poznawania według tego samego ducha
3 wiary
4łaska uzdrawiania
5czynienia cudów
6 proroctwo[
dar to umjejętność od pana boga
jest nam po to abyśmy mogli rozwijać swoje umjejętności oraz być bliżej boga
chodzić do kościoła ,modlić się,
8 2 8