Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5dm i 12dm oraz przeciwprostokątnej równej 13dm.
a) Oblicz objętość tego graniastosłupa wiedząc że jego wysokość jest równa 13dm.
b) Ile co najmniej trzeba kartonu na zbudowanie modelu tego graniastosłupa?

1

Odpowiedzi

2010-03-25T16:48:56+01:00
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5dm i 12dm oraz przeciwprostokątnej równej 13dm.
a) Oblicz objętość tego graniastosłupa, wiedząc, że jego wysokość jest równa 13dm.
b) Ile co najmniej kartonu potrzeba do zbudowania modelu tego graniastosłupa?


a) Pole podstawy . 12 razy 5 /2 =60/2=30dm2
pole podstawy trzeba pomnożyc razy wysokość a wiec :

30 razy 13 =390dm3

b)pole podstawy razy 2 dodać pole powierzchni bocznej (obwód podstawy razy wysokosc graniastoslupa ).

wiec :
390 razy 2 + (5+12+13)razy 13= 390 razy 2 +30razy13=780+390=1170dm2