Napisz zdania używając podanych wyrazów oraz czasu past simple, lub past continuous i przetłumacz na polski:
1.The actor/ sing when the curtain/ fall down??
2. The singer/dance where he/ break his leg??
3. The audience/clap their hands/ while the band/play??
4. The writer/give autographas while her agent/sign a new contract??
5. The detective/collect the evidence while his assistant/interview the witnesses??

1

Odpowiedzi

2010-03-25T16:56:58+01:00
1.The actor was singing when the curtain fell down
2. The singer was dancing when he broke his leg
3. The audience clapped their hands while the band was playing
4. The writer gave autographs while her agent was signing a new contract
5. The detective collected the evidence while his assistant was interviewing the witnesses

1. aktor zaśpiewał kiedy zasłona spadła w dół
2. piosenkarz tańczył kiedy on złamał nogę
3. widownia klaskała kiedy zespół grał
4. pisarka dawała autografy kiedy jej agent podpisywał nowy kontrakt
5. detektyw zebrał dowód kiedy jego asystent przeprowadzał wywiad świadków
10 4 10