Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T16:32:51+02:00
A) Jakie pierwiastki wchodzą w skład cząsteczki kwasu octowego?

Pierwiastki wchodzące w skład cząsteczki kwasu octowego to:
• H - wodór
• C - węgiel
• O - tlen

b) Ile atomów poszczególnych pierwiastków znajduje się w cząsteczce?

Ta cząsteczka składa się z 8 atomów:
• czterech atomów H (wodoru)
• dwóch atomów C (węgla)
• dwóch atomów O (tlenu)

c) Jakiego typu wiązania tworzą się miedzy poszczególnymi atomami?

Atomy aby uzyskać trwałą konfiguracje elektronowa (oktet-8 elektronów na ostatniej powłoce, dublet-dwa elektrony na pierwszej powłoce) łączą się w pary.

Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane zachodzi między atomami tego samego pierwiastka (np. H₂).

• w twoim zadaniu takie wiązanie zachodzi miedzy atomami węgla (C-C)

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane zachodzi między atomami różnych pierwiastków - niemetali (np. H₂O) . W tym wiązaniu pary elektronowe są przesunięte w kierunku atomu o większej liczbie elektronów walencyjnych.

• w twoim zadaniu takie wiązanie zachodzi miedzy atomami :
węgla i wodoru (H-C), węgla i tlenu (C-O i C=O), tlenu i wodoru (O-H)

Wiązanie jonowe zachodzi miedzy atomami metalu i niemetalu. Metale "oddają" swoje elektrony atomowi niemetalu. Atomy przestają być elektrycznie obojętne i tworzą jony (metale tworzą kationy-jony dodatnie, niemetale aniony-jony ujemne).

• akurat w twoim zadaniu nie występuje takie wiązanie.

d) Czy w cząsteczce kwasu octowego występują wiązania podwójne?

Tak, w tej cząsteczce występują wiązania podwójne (C=O) .
1 5 1