Odpowiedzi

2010-03-25T16:58:39+01:00
Wojna zimowa od 30 listopada 1939 do 12 marca 1940
-wojna pomiędzy Finlandią a ZSRR
- ZSRR chciało przesunięcia granicy na północ od Leningradu, na co nie zgodzili się Finowie, dlatego też Rosjanie przystąpili do wojny
- niemalże przez cały grudzień i styczeń żołnierze radzieccy odnosili porażki na linii Mannerheima, a w połowie lutego doszło do kontrataku Armii Czerwonej, zakończył się on sukcesem na początku marca
- 7 marca podpisano zawieszenie broni, a 12 marca podpisano pokój w Moskwie na mocy którego Finlandia traciła 10% swojego terytorium, a granica przesuwała sie o 150 km od Leningradu, ocaliła jednak niepodległość