Odpowiedzi

2010-03-25T17:05:16+01:00
Maciejowice

1155 – nadanie przywileju na miasto Kochów (1 km na południe od Maciejowic – przywilej lokacyjny Kazimierz II Sprawiedliwy) dla klasztoru kanoników regularnych z Czerwińska przez Henryka Sandomierskiego;
koniec XV w. – właścicielem zostaje stolnik sandomierski Kacper Maciejewski (odgałęzienie rodu Ciołków);
1507 – lokacja miasta Maciejowice na gruntach wsi Ostrów na mocy przywileju króla Zygmunta I[
1525 – sprzedaż Kochowa przez zakonników;
1557 – nadanie przywilejów przez króla Zygmunta Augusta za zasługi dla kasztelana sandomierskiego Stanisława Maciejowskiego na: prawa miejskie magdeburskie, jarmarki w maju, targi we wtorek i budowę fortalicjum (zamku obronnego);
XVI w. – przeniesienie parafii z Kochowa, miasto w rękach Maciejowskich;
XVII w. – kolejni właściciele to kolejno Oleśniccy, Zbąsscy i Tarłowie, powstaje w mieście szpital;
od 1705 – własność Potockich;
1792 – własność rodu Zamoyskich, założenie Szkoły Rolniczej w Podzamczu;
10 października 1794 – bitwa pod Maciejowicami;
1800 – ordynatem zamoyskim zostaje Stanisław Kostka hrabia Zamoyski, założył park w Podzamczu, buduje pałac w miejscu zburzonego w czasie bitwy maciejowickiej zamku, cegielnię, garkarnię, fabryczkę tkacką, gorzelnię i browar;
1803 – zwolnienie mieszczan maciejowickich z pańszczyzny;
28 stycznia 1863 – sformowana w Maciejowicach partia powstańcza dowodzona przez pułkownika Walentego Lewandowskiego bez powodzenia zaatakowała stacjonujący w Łaskarzewie batalion saperów rosyjskich;
1870 – utrata praw miejskich;
lipiec-sierpień 1915 - zacięta obrona Rosjan przed Niemcami
13 sierpnia 1920 – do Kobylnicy dotarły wojska bolszewickie z Grupy Mozyrskiej;
wrzesień 1939 – ewakuacja 13 Dywizji Piechoty i Wileńskiej Brygady Kawalerii z Armii "Prusy" przez drewniany most w Przewozie, 9 września most wysadzony w powietrze,
1990 – przejęcie znacjonalizowanego majątku Podzamcze przez Agencję Rolną Skarbu Państwa i Gminy.

Kłuszyn

4 lipca 1610 - wojsko polskie, dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego, pokonało tutaj armię rosyjską kniazia Szujskiego i posiłkowy korpus szwedzki. Armia rosyjska i korpus szwedzki dążyły na odsiecz oblężonemu Smoleńskowi. Sukces ten otworzył Żółkiewskiemu drogę na Moskwę. Sam Żółkiewski ocenił bitwę kłuszyńską, jako największe osiągnięcie w jego karierze.
W 1934 roku w Kłuszynie urodził się Jurij Gagarin.

Chocim

Od X do XIII w. należał do księstw ruskich, od XIV w. w różnych okresach do Mołdawii, Turcji i Polski. W XVII–XVIII w. turecka twierdza graniczna. Miejsce dwóch wielkich bitew wojsk Rzeczypospolitej z Turkami (w 1621 i 1673). W 1812 włączony do Rosji, od 1918 – Rumunii. W latach 1940–1991 wraz z Bukowiną w granicach Ukraińskiej SSR (z wyjątkiem lat 1941–1944, kiedy był ponownie włączony do Rumunii), od 1991 należy do Ukrainy.

Sorry że tylko tyle ale sądzę że się przyda.

Liczę na naj.

Pozdrawiam :-)
2010-03-25T18:01:27+01:00
*Kircholm - bitwa pod Kircholmem w 1605 r. ze Szwecją podczas wojny o Inflanty , która trwała od 1600 do 1611 roku.

*Kłuszyn - miała miejsce w 1610 roku podczas wojny polsko- rosyjskiej .Wojska pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego pokonały armie rosyjską pod dowództwem kniazia Dymitra Szujskiego

* Chocim - wojska polskie pod dowództwem hetmana , później króla Jana Sobieskiego pokonały wojska tureckie .

*Wiedeń - król Jan III Sobieski podążył pod Wiedeń z odsieczą przeciwko ekspansji tureckiej w Europie. Pokonał wojska tureckie, które walczyły pod dowództwem Kara Mustafy.

Targowica– konfederacja zawiązana w 1792 w Targowicy przez przywódców magnackich aby przywrócić starego ustroju Rzeczypospolitej. Występowała przeciwko reformom konstytucji 3 maja

*Racławice - 1794 w czasie insurekcji kościuszkowskiej,wojska pod dowództwem Tadeusza Kościuszki stoczyły bitwę i pokonały wojska rosyjskie pod dowództwem Aleksandra Tormasowa.

*Jasnej Góry - Obrona Jasnej Góry . W czasie Potopu szwedzkiego wojska szwedzkie podjęły próbę opanowania klasztoru i sanktuarium. Szwedzi zażądali poddania się klasztoru, lecz przeor Augustyn Kordecki się nie zgodził i klasztor dalej się bronił. Jasna Góra nie została zdobyta przez Szwedów.

*Bar - Konfederacja Barska(1768-1772)zbrojny związek szlachty polskiej utworzony w 1768 roku, zawiązana w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i wojskom rosyjskim.

* Maciejowice -bitwa stoczona pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez gen. Tadeusza Kościuszkę a wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Iwana Fersena.
1 5 1