Odpowiedzi

2010-03-25T16:54:47+01:00
Franciszek Petrarka (ur. 20 lipca 1304 w Arezzo)
Twórczość:

Zbiory listów
Utwory poetyckie
Traktaty erudycyjne i moralne
Pisma polemiczne
Twórczość włoska
Canzoniere
Triumfy