Odpowiedzi

2010-03-25T16:56:59+01:00
Wykonaj działania :
5x + (-7x)=5x - 7x = -2x
4w-6w-w=4w - 7w = -3w
-z + 8z-5z=8z - 6z = 2z
- 2 piąte c - c + 3 piąte c=-2/5c - c + 3/5c = 2/5c - 5/5c + 3/5c = 0
Zapisz krócej:
-10x - 8x - 6x- 2x +2x+4x+6x+8x=-26x + 20x = -6x
-123x + 55x -39x + 23x - 155 x + 239x =-317x + 317x = 0
2010-03-25T16:58:21+01:00
5x + (-7x)=-2x
4w-6w-w=-3w
-z + 8z-5z=-2z-10x - 8x - 6x- 2x +2x+4x+6x+8x=-6x
-123 + 55x -39x + 23x - 155 x + 239x =0
2010-03-25T16:59:44+01:00
5x+(-7x)= -2x
4w-6w-w=-3w
-z+8z-5z=2z
-⅖c-c+⅗c=-⅘c
-10x-8x-6x-2x+2x+4x+6x+8x=-6x
-123+55x-39x+23x-155x+239x=-123+(-355x)