Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T09:48:43+01:00
Program kat;
uses CRT;
var
liczba,i,suma:integer;
srednia:real;
begin
clrscr;
repeat
Clrscr;
Writeln('Srednia: ',srednia:0:2);
Writeln('Podaj liczbe:');
readln(liczba);
i := i+1;
suma := suma + liczba;
srednia := suma / i;
until liczba <0;
Clrscr;
Writeln('Podano liczba ujemna, program konczy dzialanie');
Writeln('srednia z liczb wynosi: ',srednia:0:2);

readln;
end.W razie jakiś reklamacji napisz mi prywatną wiadomość.