Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T19:55:14+01:00
W III w.p.n.e. Rzym rozpoczął ekspansję na tereny położone nad Morzem Śródziemnym - powstało wielkie Imperium Rzymskie obejmujące wybrzeże śródziemnomorskie.
Wojny z Kartaginą, zwane punickimi, trwały z przerwami ponad 100 lat. Kartagina, dawna kolonia fenicka, podporządkowała sobie inne miasta fenickie w Afryce i na Sycylii, opanowała handel w rejonie Morza Śródziemnomorskiego, starała się utrzymać równowagę sił na tym terenie. Państwo kartagińskie dysponowało świetną flotą i gorszą armią lądową. Zaangażowanie się polityczne Kartaginy na południu Italii w sąsiedztwie posiadłości rzymskich doprowadziło do konfliktu, a w efekcie do wybuchu wojen.
Rzym prowadził ekspansję na innych ziemiach leżących nad Morzem Śródziemnym. Z perfekcją wykorzystywał w państwach Wschodu hellenistycznego zasadę dziel i rządź - skłócając ze sobą poszczególne państwa, wkraczał jako rozjemca. Podboje były możliwe także dzięki wspaniałej armii rzymskiej.
W 1 połowie II w.p.n.e. podbita została Macedonia, w 146 r. p.n.e. przez armię rzymską został zniszczony Korynt- Grecja znalazła się pod panowaniem Rzymskim. Rzym podporządkował sobie Azję Mniejszą, uzyskał wpływy polityczne w syryjskim państwie Seleucydów. Państwo dynastii Lagidów - Egipt- było pod opieką rzymską. W II w.p.n.e. Rzym umocnił swój stan posiadania w Galii i w Hiszpanii.
Podbite tereny Rzymianie nazwali prowincjami. Ludność podbita płaciła Rzymowi daniny w produktach naturalnych i w pieniądzach. Ich zbieraniem zajmowali się specjalni urzędnicy- namiestnicy, a także osoby prywatne.
Wschodnia część cesarstwa rzymskiego - Bizancjum - ocalała prawie nie naruszona po tragicznych wydarzeniach V wieku. W 533 r. - opanowanie przez armię rzymską pod wodzą Belizariusza północnej Afryki -pokonanie Wandalów, przyłączenie ich ziem do cesarstwa, przywrócenie stanu prawnego sprzed inwazji wandalskiej, rządy prefekta i egzarchy.
W 550 r. -atak wojsk rzymskich na państwo Wizygotów w Hiszpanii, pokonanie ich i zajęcie części Hiszpanii - Betyki.