1.Do wielkości fizycznych dobierz jednostkę.
Praca ............... a)m(metr)
Moc................. b)J(dżul)
Siła.................. c)W(wat)
Energia.............. d)N(niuton)
Długość..............
(odpowiedzi a, b, c, d wpisz w miejsce kropek)
2.W którym przypadku NIE JEST WYKONYWANA praca w sensie fizycznym?
a)Poeta układa wiersz
b)Samochód uderza w słupek i zniszczył go
c)Dziecko naciska ręką na ścianę
d)Uczeń podnosi z podłogi plecak
3.Oblicz jaką pracę wykonał robotnik na budowie podnosząc worek cementu na wysokość 1m, jeśli działał on siłą 500N.
4.Oblicz energię kinetyczną samochodu o masie 1000kg jadącego z szybkością 20m/s.
5.Turysta podniósł plecak o masie 30kg na wysokość 2m i umieścił na półce w pociągu. Jaka była jego moc, jeśli na wykonanie tej pracy potrzebował 3s?
6.Na jaką wysokość wzniesie się piłka rzucona pionowo do góry, jeśli w chwili wyrzutu nadano jej szybkość 5m/s?
7.Sztangista podniósł sztangę o masie 300kg na wysokość 2m. Jaka była jego moc, jeśli na wykonanie pracy potrzebował 3s i jaką prace wykonał?
8.Ile razy wzrośnie energia kinetyczna cała, jeśli jego szybkość zwiększy się 2razy?
9.Oblicz średnią siłę działania silnika samochodu ciężarowego, który w czasie 20s od momentu ruszenia osiągnął szybkość 20m/s i wykonał prace 2MJ
10.Oblicz czas, w jakim transporter w kopalni o mocy 36kW przemieścił 14400kg węgla na wysokość 200m.
11.Jaką pracę wykonały silniki samolotu o masie 150ton, który podczas startu i wznoszenia na wysokość 2km uzyskał szybkość 1800km/h?

Bardzo to potrzebuje do zaliczenia semestru/danego rozdziału.

2

Odpowiedzi

2010-03-25T16:59:05+01:00
Praca - dżul
Moc - wat
Siła - niuton
Energia - dżul
Długość - metr

2.W którym przypadku NIE JEST WYKONYWANA praca w sensie fizycznym?
a)Poeta układa wiersz - nie jest wykonywana praca
b)Samochód uderza w słupek - jest wyk. praca
c)Dziecko naciska ręką na ścianę - jest wyk. praca
d)Uczeń podnosi z podłogi plecak - nie jest wyk. praca
odp : d, a
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T17:01:21+01:00
Zad. 1
Praca - dżul
Moc - wat
Siła - niuton
Energia - dżul
Długość - metr

zad. 2
a) poeta układa wiersz

zad. 3
W = ?
F = 500N
s = 1m

W = F*s
W = 500*1
W = 500 J
W = [N*m] = [J]