Odpowiedzi

2010-03-25T16:57:12+01:00
Ruch egzekucyjny, wysuwał w 1. poł. XVI tzw. egzekucję praw i dóbr, reprezentował interesy średniej szlachty godząc w magnaterie i duchowieństwo, czasowo stawał się ważnym stronnikiem w sprawach królewskiech. Ruch egzekucyjny żądał oddania dzierżawionych królewszczyzn, oraz przestrzegania prawa o tzw. incompatibiliach (1504), czyli zakazu sprawowania przez jedną osobę wielu urzędów. Często żądano zacieśnienia unii z Litwą, kodyfikacji prawa, likwidacji odrębności Prus, zniesienia uprzywilejowania duchowieństwa, potwierdzenia elekcyjności, uporządkowania skarbu, utworzenia stałego wojska, oraz zagwarantowania wolności wyznania. Niestety niestałość monarchów lub brak zdecydownia i skłócenie szlachty przesądzało o kożdorazowym wyniku egzekutywy. Wreszcie, w dobie elekcji i uzależnienia króla oraz szlachty od magnaterii, w dobie reformacji (która chętnie ta drogą sięgała po majątki królewskie) ruch kompletnie zanikł.
1 1 1