Odpowiedzi

2010-04-10T23:44:05+02:00
Bakterie występuję we wszystkich miejscach ponieważ mogą przystosować się do każdych warunków środowiska. Najczęściej występują na powierzchni innych organizmów lub w ich wnętrzu.Bakterie są organizmami jednokomórkowymi.Komórki bakterii są bezjądrowe-funkcję jądra komórkowego pełni u nich substancja jądrowa zawieszona w cytozolu w formie nici.Bakterie wywołują takie choroby jak zapalenie płuc,gruźlicę,anginę,czerwonkę bakteryjną,kiłę i chorobę wrzodową żołądka. Istnieją bakterie oddychające tlenowo lub beztlenowo.Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielimy na samożywne i cudzożywne.Jako pierwsze pojawiają się w miejscach gdzie życie jest odbudowywane na nowo np po pożarze lasu lub łąki, czyli mówimy że są organizmami pionierskimi.Wykorzystuje się je w przemyśle spożywczym i oczyszczaniu środowiska.
14 2 14