Odpowiedzi

2010-03-25T17:05:29+01:00
Lojalizm- działanie zgodne z pewnymi obowiązującymi zasadami, prawami, ustaleniami; postępowanie uczciwe wobec kogoś

oportunizm-postawa życiowa polegająca na sprytnym i wyrachowanym dostosowaniu się do okoliczności i warunków dla osiągnięcia własnych korzyści; wygodnictwo

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T17:08:58+01:00
Lojalizm-postępowanie zgodne z polityką władz, także tych narzuconych przez obce mocarstwo,
oportunizm-człowiek bez zasad,
konformizm-człowiek, który bezkrytycznie podporządkowuje się normom, wartościom i poglądom uznanym za obowiązujące w danej grupie.