Zadanie 1 .
podstawą graniastosłupa prostego jest czworokąt o przekątnych długości 8 cm i 6 cm, wysokość graniastosłupa ma 10 cm. Oblicz długości obu przekątnych tego graniastosłupa.

zadanie 2 .
w graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym krawędź podstawy ma długość 6 cm,a krawędź boczna ma 10 cm. Jakie długości mają przekątne tego graniastosłupa ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T17:06:52+01:00
1. p₁²=8²+10²
p₁=2√41
p₂²=6²+10²
p₂=2√34

2.r=6 - krawędź podstawy tego graniastosłupa i jednocześnie długość promienia okręgu opisanego na tej podstawie

h=10 - wysokość graniastosłupa

a) I przekątna:

d=√144+ √100= 2√61

b) II przekątna:
d=√208=4√13
1 5 1