Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T17:03:57+01:00
1) nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania surowców, półwyrobów i wyrobów. W zależności od rodzaju otrzymywanych produktów rozróżnia się m.in. technologię: metali (stali, metali nieżelaznych itp.), drewna, tworzyw sztucznych, budowy maszyn. Zależnie od stosowanych metod wyróżnia się: technologię chemiczną, obejmującą zmiany składu chemicznego i struktury materiału oraz technologię mechaniczną, obejmującą metody kształtowania materiałów, połączone ze zmianą niektórych własności fizycznych. W licznych działach technologii występują zarówno procesy technologii mechanicznej, jak i technologii chemicznej.
2) zestawienie przebiegu operacji technologicznych (instrukcje, wykresy, rysunki), które należy wykonać, aby otrzymać określony produkt.
chyba tyle :)
1 5 1