Napisz równania reakcji chemicznych:

a) kwasu mrówkowego z cynkiem;

b) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu;

c) kwasu masłowego z wodorotlenkiem wapnia;

d) kwasu mrówkowego z tlenkiem wapnia.
Napisz nazwy produktów tych reakcji chemicznych.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T17:21:19+01:00
A)2 HCOOH + Zn --> (HCOOH)₂Zn + H₂
Powstała sól to mrówczan cynku.
b) C₁₇H₃₃COOH + KOH --> C₁₇H₃₃COOK + H₂O
Powstała sól to oleinian potasu.
c) 2 C₃H₇COOH + Ca(OH)₂ --> (C₃H₇COO)₂Ca +2H₂O
Powstała sól to butanian wapnia.
d) 2 HCOOH + CaO --> (HCOO)₂Ca + H₂O
Powstała sól to mrówczan wapnia.

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
136 4 136