Jakie rośliny kwitną wczesną wiosną?Co robię teraz mieszkańcy lasu?W jakich rodzinach zwierzęcych pojawi się wkrótce potomstwo?Kto buduje gniazda,a kto zakłada gniazda w dziuplach?Na czym polega praca służby leśnej wiosną?Jaki jest wiosenny las?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T17:18:17+01:00
Przebiśniegi, krokusy.. a troche późniejszą wiosną to forsycje

yhy. biegają , polują , śpią , szukają pożywienia lub mieszkańcy lasu budzą się ze snu zimowego

Gdzie samiec samice zapłodni tam się urodzi - głupie pytanie ;/

ptaki budują gniazda . A zakładają gniazda w dziuplach wiewiórki
gniazda budują wróble a zakładają jaskółki

Leśniczy jest pracownikiem nadleśnictwa zaliczanym do Służby Leśnej. Tworzą ją pracownicy Lasów Państwowych, którzy zajmują się: zarządzaniem lasami, prowadzeniem w nich gospodarki leśnej i ochroną tych lasów oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego. Leśniczy większość swoich prac musi zaplanować z wyprzedzeniem.Na przykład, aby wiosną posadzić młody las na przygotowanej jesienią powierzchni, leśniczy musi zaplanować, jaki gatunek drzewa ma być posadzony, w jakim miejscu i ile sztuk sadzonek będzie potrzebnych do wysadzenia. W ramach ochrony lasu późną jesienią należy dokonać prognozy wystąpienia szkodliwych dla lasu owadów. Na podstawie liczby zebranych szkodników spod jednego drzewa można ustalić, czy w przyszłym roku będzie ich dużo, czy mało. Pod koniec roku leśniczy również musi wyznaczyć powierzchnie lasu, które planowane są do wycięcia. W tym celu musi pomierzyć wszystkie drzewa, by ustalić ile drewna pozyska się z danej powierzchni. Jest to tzw. szacunek brakarski. Mierzy się średnicę i wysokość drzewa, a wyniki pozwalają określić ile drewna nadleśnictwo planuje pozyskać w następnym roku. Jesienią i zimą leśniczy w młodszych drzewostanach wyznacza drzewka obumarłe, chore lub z wadami, które należy usunąć, by te, które pozostają miały lepsze warunki do rozwoju. Ścięte drewno leśniczy musi pomierzyć i odebrać, a także być obecnym przy jego sprzedaży i wywozie. Wiosną leśniczy sprawuje nadzór nad sadzeniem lasu. Zanim pojawią się owady, należy wykonać i wyłożyć pułapki na poszczególne gatunki owadów. By nie dopuścić do opanowania dużej ilości drzew przez szkodliwe owady lub grzyby leśniczy przez cały rok dokonuje obserwacji stanu zdrowotnego lasu. Wiosną leśniczy również musi dopilnować, by przy głównych drogach i torach kolejowych wykonane zostały tzw. pasy przeciwpożarowe, które pomagają chronić las przed pożarem. Latem i jesienią leśniczy sprawdza posadzone wiosną uprawy, czy są drzewka, które się nie przyjęły i trzeba na ich miejsce posadzić nowe. Do zadań leśniczego należy również opieka nad zwierzyną leśną, także zimą, gdy zwierzyna ma mało pokarmu. Leśniczy kontroluje również stan zdrowotny zwierzyny leśnej i pilnuje by kłusownicy nie zakładali wnyk i nielegalnie nie polowali. Leśniczy w ramach swoich zadań służbowych zajmuje się również szkodnictwem leśnym. Wykonuje on wszystkie zadania i czynności, które nie dopuszczają do łamania prawa na terenie lasu.
Wiem to bo mój tato jest leśnikiem :D

Piękny pachnący,zielony,jest w nim dużo roślin ;) Śpiewaja ptaszki wszystko budzi się do życia :))
Proszę czekać...
39 4 39