Odpowiedzi

2010-03-25T17:19:46+01:00
Autor zestawia teraźniejszość z przeszłością. Próbuje wyciągnąć wnioski na przyszłość. Sama przeszłość opisana jest w sposób jednoznacznie pozytywny. Sarmata jest wcieleniem cnót obywatelskich. Przyozdobieni złotym pierścieniem, który ukazuje fakt zasługi na niego poprzez służbę ojczyźnie. Utwór prezentuje fakt, iż dawna służba ojczyźnie była przywilejem nie dla każdego. Teraźniejszość jest opisana w sposób negatywny jako czas zepsucia obyczajów. Zepsucie dawnych obyczajów opisane jest jako "skażony świat". Szlachta nie kwapi się do obrony kraju, a wysokie stanowiska nie są nagrodą za zasługi wojenne. Przywileje są przekładane nad poświęcenie dla kraju. Chłopi i mieszczanie kupują szlachectwo i wysokie urzędy, wszystkim i wszędzie towarzyszy łapówkarstwo. Stan szlachecki traci swoją wartość przez kupowanie herbów i małżeństwa nuworyszów ze szlachciankami. Powodem takiego stanu rzeczy jest większe upodobanie w złocie niż w cnotach obywatelskich. Autor przewiduje, że w przyszłości Polskę czeka zguba.
4 3 4