Odpowiedzi

2010-03-25T17:21:29+01:00
Wolna elekcja polegała na wyborze króla bez względu na dzidziczność tronu.
wybierano króla nie spokrewnionego z osoba, która to stanowisko wcześniej piastowała. wytłumaczyłam ci to swoimi słowami bo chyba o to chodziło.
Okres bezkrólewia był groźny dla państwa ze względu na to, że nikt nie zarządzał państwem, nie kierował i nikt nie ustanawiał prawa.
Każdy robił, to co chciał i nie mógł być za to ukarany.
13 4 13