W klasie V na koniec pierwszego semestru przeprowadzono test z matematyki. wyniki testu przedstawia poniższa tabela:

Ocena niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry b. dobry celujący
Liczba ocen 3 5 9 7 6 2

Oblicz średnią ocenę z testu.

2

Odpowiedzi

  • a424
  • Początkujący
2010-03-25T17:18:50+01:00
(3*1+5*2+9*3+7*4+6*5+2*6):32=(3+10+27+28+30+12):32=110:32=3,4375
1 1 1
2010-03-25T17:20:00+01:00
Ndst - 3*1=3
Dop - 5*2=10
Dos - 9*3=27
Db - 7*4=28
Bdb - 6*5=30
Cel - 2*6=12

3+10+27+28+30+12=110
3+5+9+7+6+2=32
110:32=3,4375

Średnia wynosi 3,4375. :)
2 1 2