Mam do rozwiazania 4 zadania.

1.Od podanych wyrazów utwórz po 3 pochodne i oddziel formanty.
-scena
-gimnazjum

2.W podanych wyrazach oddziel podstawe słowotwórczą od formantu
-główka
-usłyszeć
-żeglarski
-kwiecisty
-stolarz
-przygotowanie
-śrubokręt

3.Podaj wyrazy podstawowe do następujących wyrazów pochodnych
-narożnik
-płotek
-pływalnia
-młodzieniec
-cymbalista
-leworęczny
-wielgachny
-zaprzyjaźnić

4.Podaną rodzinę wyrazów przedstaw na wykresie : (piszcie wyraz i róbcie strzałke do nastepnego)
twórca, utwór, stworzony, utworzyć, tworzyć, stworzyć, twórczy, twórczość, stworzenie


Plisss na dziś ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-25T17:21:52+01:00
1. scena|riusz
sceno|grafia
sceno|graf
gimnazj|alista
gimnazj|alny
gimnazj|alistka
2.głów|ka
usłyszeć
-żeglar|ski
-kwiec|isty
-stol|arz
-przygotow|anie
-śrubo|kręt
3.narożny
-płot
-pływać
-młody
-cymbał
-lewa ręka
-wielki
-przyjaźnić
4. tworzyć:
-stworzyć --> stworzony
-jeszcze od stworzyć --> stworzenie
-twórca
-twórczy
-twórczość
-utworzyć -->utwór
7 3 7