W którym przypadku wytrąci się osad?Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych w postaci cząsteczkowej i jonowej w sposób skrócony.
a)CuSO4+NaOH
b)Na2O+HCl
c)AgNO3+NaNO3
d)Cu(NO3)2+CaCl2
e)CuSO4+HCl
f)Na2O+H3PO4
g)AgNO3+Na2S
BARDZO PROSZE O POMOC!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-25T19:03:24+01:00
A)CuSO4 + 2NaOH =Cu(OH)2 + Na2SO4 cząsteczkowo
Cu2+ +SO42-+2Na+ +2OH-=CU(OH)2 +2Na+ =SO42-jonowy zapis
Cu2+ = OH- =Cu(OH)2 skrócony zapis jonowy
b)Na2O + 2HCl -> 2NaCl + H2O (nie wytrąci się osad)
c)reakcja nie zachodzi
d) Cu(NO3)2 + CaCl2 -> CuCl2 + Ca(NO3)2 (nie wytrąci się osad)
e) CuSO4 + 2HCl -> CuCl2 + H2SO4 f) 2AgNO3 + Na2S -> Ag2S + 2NaNO3 (osad się wytrąci )
f)3Na2O + 2H3PO4 ----->2Na3PO4 + 3H2O
g) 2AgNO3 + Na2S ---->Ag2S + 2NaNO3 - wytrąca się osad jakim jest Ag2S
2Ag+ + S2- ----> Ag2S
12 4 12