Diagram słupkowy przedstawia wyniki ze sprawdzianu z przyrody, przeprowadzonego we wszystkich piątych klasach jednej ze szkół.

Ocena niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry b dobry celujący
Liczba ocen 4 8 36 44 24 12

Oblicz średnią ocenę uczniów klas piątych ze sprawdzianu z przyrody.

2

Odpowiedzi

2010-03-25T17:29:30+01:00
Suma ocen
4*1+8*2+36*3+44*4+24*5+12*6=4+16+108+176+120+72=496

ilość ocen
4+8+36+44+24+12=128

średnia
496/128=3,875 w przybliżeniu 3,88
średnia wynosiła 3,875 (~3,88)


3 3 3
2010-03-25T18:02:15+01:00
4*1+8*2+36*3+44*4+24*5+12*6=4+16+108+176+120+72=376