Dokonano trzykrotnie pomiaru temperatury wody w naczyniu, używając termometru o dokładnosci 0,5 stopni Celsjusza. uzyskano wyniki pomariów L 22,0 stopni celsjusza, 22,5 st. Celsjusza,22,0 stopni Celsjusza .Oblisz średnią arytmetycznąwyników pomiarów i zapisz wartosc najbliższą wartosci rzeczywistej temperatury,uwzglęcniając dokładnosc termometru.

2

Odpowiedzi

2009-10-29T17:54:45+01:00
L średnia = (l1+l2+l3):3=(22+22.5+22):3=66.5:3=22,166666666666666666666666666667≈22,2

najbliższą wartosci rzeczywistej= (22.2≈22)cm
3 4 3
2009-10-29T18:20:57+01:00
Dane:
t₁ = 22,0 ° C
t₂ = 22,5 ° C
t₃ = 22,0 ° C
dokładność = 0,5 ° C

Szukane:
tśr

Obliczenia:
tśr = t₁ + t₂ + t₃ : 3
tśr = 22,0 + 22,5 + 22,0 = 66,5 ° C
66,5 ° C : 3 = 22,1666.... ≠ 22,2 ° C
a uwzględniając dokładność termometru wyjdzie 22,0 ° C (w zaokrągleniu)
11 4 11