Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-25T19:01:18+01:00
5)
a) N₂O₅-tlenek azotu (V)
b)PH₅-wodorek fosforu (V)
c)FeS-siarczek żelaza(II)
d)AlCl₃-chlorek glinu
e)SeH₄-wodorek selenu (IV)

6) Wzory sumaryczne:
a)P₂O₅-tlenek fosforu (V)
b)NO-tlenek azotu (II)
c)SO₃-tlenek siarki (VI)
d)Cr₂O₃-tlenek chromu (III)
e)MgO-tlenek magnezu
Wzory strukturalne w załączniku :)

7)
a) NH₃-amoniak
N(azot)- III wartościowy
H(wodór)-I

b)BaCl₂-chlorek baru
Ba(bar)- II
Cl(chlor)-I

c)Al₂S-siarczek glinu
Al(glin)-III
S(siarka)-II

d)HgCl₂-clorek rtęci (II)
Hg(rtęć)-II
Cl(chlor)-I

e)PH₃-wodorek fosforu (III)
P(fosfor)-III
H(wodór)-I

*8) Ten związek to tlenek manganu:
Mn₂O₇
Masa cząsteczkowa manganu- 55g/mol
Masa cząsteczkowa tlenu-16g/mol
W cząsteczce tlenku manganu mamy 2 atomy manganu i 7 atomów tlenu.
Masa cząsteczkowa wynosi: 2 × 55g/mol + 7 × 16g/mol= 222g/mol
Wzór strukturalny w załączniku.