Zadanie 1 .
Statek ,,Zawisza Czarny,, jest szkoleniowym żaglowcem Związku Harcerstwa Polskiego. Wykaż związek ideałów harcerskich z tradycją rycerską i wojskową.

- Zwróć uwagę na nazewnictwo stosowane w harcerstwie :
drużyna, zastęp, chorągiew, warta, służba, odznaka, stopień oraz na zawołanie czuwaj!

- Powiedz, co przypomina krzyż harcerski.

Zadanie 2 .
Dowiedz się, kim byli Zawiszacy, i czym wysławili się podczas Powstania Warszawskiego.

Bardzo ważne, potrzebne na zaraz .

Z góry dziękuję :):*

1

Odpowiedzi

2010-03-25T17:42:38+01:00
Krzyż harcerski swoim kształtem przypomina Virtuti Militari,
najwyższe odznaczenie wojskowe w Polsce.

drużyna - ma swoją nazwę i numer. Najważniejszą osobą jest drużynowy , który ma granatowy sznur. Ważny jest również przyboczny , który ma zielony sznur i zastępowy , który ma brązowy sznur. Pozostali członkowie drużyny mają szare sznury. Drużyna jest to grupa osób , która chce służyć Bogu i ojczyźnie i która chce sobie wzajemnie pomagać oraz zdobywać wiedzę o harcerstwie na zbiórkach.

zastęp - organizacja działająca w drużynie. Na czele stoi zastępowy , który ma za zadanie organizować zbiórki , gdy drużynowy o to prosi.

chorągiew- to rada harcerzy , która jest w każdym województwie: Chorągiew Śląska

warta- jest to stanie na tzw. czatach. Jest to pilnowanie , aby nikt nie zakłócił spokoju na obozie. Wartownicy mają za zadanie nie wpuszczać nieznajomych na teren obozu. Jednym z zadanie wartowników jest pilnowanie flagi.

służba - jest to bycie gotowym na pomoc innym w każdej sytuacji. Jest to wypełnianie swoich obowiązków.

odznaka- otrzymuje ją harcerz , gdy wykaże się jakimiś specjalnymi umiejętnościami. Przypomina się ją na rękawie , na mundurze harcerskim.

stopień- otrzymuje go harcerz , gdy wykona listę określonych zadań.


zawołanie czuwaj ! - jest stosowane u harcerzy , na początek dnia lub nie tylko. W ten sposób harcerze okazują sobie wzajemny szacunek.


Związek ideałów harcerskich z tradycją wojskową i rycerską polega na tym , że żołnierze i rycerze byli oddani Bogu i byli gotowi poświęcić swoje zdrowie ( lub życie) za kogoś innego , nie zawsze znanego lub lubianego. Polega również na wzajemnej współpracy.

2.

Zawiszacy byli to chłopcy , najmłodsi harcerze Szarych Szeregów.
Podczas powstania warszawskiego , zawiszacy zajmowali się przenoszeniem meldunków i łącznictwem.Nie wiem czy o to chodziło , ale proszę ;)
Przepraszam za kolejność. :)
21 4 21