Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T17:35:41+01:00
1. Nawożenie gleby (środki sztuczne) - są bardzo szkodliwe nie tylko dla gleby, ale także dla środowiska. Powodują osłabienie itp.
2. Wypalanie traw. także jest szkodliwe dla środowiska, ponieważ wydziela się dwutlenek węgla, a ziemia zostaje osłabiona.
3. źle zabezpieczone składowiska odpadów przemysłowych i komunalne wysypiska śmieci.
4. Śmiecenie (niechlujne wyrzucanie śmieci, bezpośrednio na ziemię, zamiast do pojemników przeznaczonych do tego celu).
5. rozwój technologii.
6. Do czynników wpływających na niszczenie gleb należy także wydeptywanie gleb przez ludzi lub przez zwierzęta.

Powinniśmy dbać o naszą ziemię ii nie przyczyniać się do powstawania dziury ozonowej. Oto kilka przykładów, jak można temu zaradzić. :
1. Stosujmy naturalne nawozy.
2. Nie wypalajmy traw ii nie wycinajmy lasów.
3. Dokładnie zabezpieczajmy składowiska odpadów itp.
4. Nie śmiećmy. Starajmy się o tym pamiętać.

To chyba tyle. ;]
3 3 3