Odpowiedzi

2010-03-25T17:36:30+01:00
Średnica=6,5cm
r=3,25cm
v pomarańczy=4/3πr³=4/3×π×3,25³=²¹⁹⁷/₄₈πcm³

2,5mm=0,25cm

r=3,25-0,25=3
v pomarańczy bez skórki=4/3×π×3³=36πcm³
objetość skórki=2197/48π-36π=469/48π=30,68cm³(około)

ta twoja odpowiedź mi tu za nic nie pasuje, liczyłam to 3 razy
33 2 33
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T17:38:53+01:00
D = 2,5 mm = 0,25 cm
2r = 6,5 cm / :2
r = 3,25 cm
R = r + d = 3,25 cm + 0,25 cm = 3,5 cm
przyjmijmy że to "#" będzie "pi"

Vs (skórki) = Vc (całej pomarańczy ze skórką) - Vp (pomarańczy)

Vc = 4/3 # R^3 = 4/3 * # * (3,5)^3 = 4/3 * # * 343/8 = 343/6 * #
Vp = 4/3 # r^3 = 4/3 * # * (3,25)^3 = 4/3 * # * 2197/64 = 2197/48 * #
Vs = 343/6 * # - 2197/48 * # = # * (2744/48 - 2197/48) = # * 547/48 = 3,14 * 547/48 = około 35,783 cm ^3
19 3 19