Wpisz w kropi brakujące słowa .
Wielki tydzień rozpoczyna się w ...( 2 słowa )... Przypomina ona dzień w którym Pan Jezus wjechał na ...(1słowo)... do ....(1 słowo ) .
....(1słowo) paschalne to najważniejsze święto dla chrześcijan Wielki Czwartek do dzień ostatniej ...(1 słowo ) z apostołami w ..(1słowo .) ...Pan Jezus zostawił im siebie samego pod postaciami ..(1słowo .) i ..(1 słowo .).. . To był pierwsza ...(2słowa) ... . Pan Jezus ustanowił wówczas dwa sakramenty ...(1słowo)... i ...(1słowo)... . W ten dzień modlimy się szczególnie za naszego papieża ..(1 słowo ). . . Wielki Piątek to jedyny dzień w roku , w którym nie ma ...(2słowa) .. Jest za to Nabożeństwo Męki Pańskiej i adoracja ..(1słowo) W kościołach buduje się ...(2słowa) , w którym umieszcza się Najświętszy sakrament , Jest to dzień ..(1słowo) ścisłego i nocnych adoracji . W wielką sobotę rano ..(1słowo..) pokarmy , pisanki-symbol (2słowa ) , chleb , który przypomina , że jezus jest chlebem dającym ..(2słowa.).. Wieczór sobotni wo Wigilia Paschalna . Kapłan uroczyście zapala ..(1słowo.).. - symbol Chrystusa ...( 1 słowo ).. . O świcie biją dzwony na mszę św. z procesją które nazywamy ..(1słowo) . .. Od tej chwili głosimy radosną nowinę CHRYSTUS PAN Z MARTWYCH WSTAŁ - ..(2 słowa .)

1

Odpowiedzi

2010-03-25T17:32:37+01:00
Środę popielcową osiołku Jerozolimy tridum wieczerzy wieczerniku chleba wina msza swięta kapłaństwo eucharystie benedykta postu ścisłego krzyża