Tłumaczenie tekstu: Kim: My ambiton is to be a singer.My parents weren`t happy with that at first, but they say that they`II always help me. There`s a school for performing arts in London and I`d like to go there.If don`t get a place,I`II probably get a job in a music shop or something.Then in my free time I can practise and find a band.
i odpowiedzieć na pytania:
1.Have Kim`s parent always been positive about her ambitions?
2.How will Kim become a singer if she can`t study in London?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T17:39:57+01:00
Moje ambicje dotyczą śpiewania.Moi rodzice mówią że są zadowoleni z tego pierwszego, ale mówią, że" II zawód zawsze mi pomoże . Nie sa do "szkoły sztuk scenicznych w Londynie i I` d pójść there.If don `t get miejsce, I` II prawdopodobnie dostać pracę w sklepie muzycznym lub something.Then w wolnym czasie ćwiczyć i znaleźć zespół.

1. My parents said that they are satisfied with the fact that I can sing, but if I Failed to become a singer is a second job to help me.

2.Who wants to study in London or the singer wants to work in a record store

nie jestem pewna czy dobrze to zrobiłam bo nie zrozumiałam wszystkiego zbyt dobrze ale powinno być ok ;))