1. Ile złotych kieszonkowego po podwyżce będzie dostawać Kasia?
- Kasiu, podwyższam Ci kieszonkowe o 2,5 złotego.
- To teraz w ciągu czterech miesięcy dostanę tyle samo pieniędzy, ile przedtem w ciągu pięciu.
2.W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T17:59:36+01:00
Przed podwyżką kieszonkowe x
Po podwyżce y= x+2,5 zł

5x=4y
5x=4(x+2,5)
5x=4x+10
5x-4x=10
x=10
y=10+2,5=12,5

Przed podwyżką kieszonkowe x=10 zł
Po podwyżce y= x+2,5 zł=12,5 zł
Spr.
5*10=4*12,5
50=50
Odp.
Po podwyżce Kasia będzie otrzymywała12,5zł.

Zad.2

1 kąt 90 stopni
2 kąt x
3 kąt 1/2(x+90)

Suma kątów w trójkącie = 180 stopni

90+x+1/2(x+90)=180
x+1/2x+45=180-90
3/2x=90-45
3/2x=45
x=45:3/2
x=45*2/3
x=30

1 kąt 90 stopni
2 kąt x=30 stopni
3 kąt 1/2(x+90)=1/2(30+90)=1/2*120=60 stopni
Spr.
90+30+60=180 stopni
Odp.
Kąty w trójkącie wynoszą odpowiednio 30, 60 i 90 stopni.
pozdrawiam:)