Działkowicz musi zrobić oprysk uprawy 0,2% roztworem DITHANE 500, ale kupił 10% koncentrat tego środka. Ile musi wziąć koncentratu, aby przygotować płyna żądanym stężeniu, jeśli chce przygotować płyn na 3-krotne napełnienie opryskiwcza plecakowego o pojemności 5 litrów.

1

Odpowiedzi

2009-10-29T18:14:44+01:00
Vr= 5l * 3=158 l= 15 dm3
korzystamy z metody krzyzowej

10%................. 0,2-0=0,2
......0,2%......
0%..................10-0,2=9,8

0,2/9,8 - stosunek masowy 10% roztworu do wody

Obliczamy masę roztworu 0,2%
m= Vr * d
m= 15 * d
masa roztowru 2%
mw=masa wody

Obliczamy masę wody:
m-mw to będzie masa roztworu 10% jaki użyliśmy do sporzadzenia koncentratu
m-mw/mw=0,2 / 9,8
9,8m - 9,8mw= 0,2mw
9,8m=10 mw
mw=0,98m

Obliczamy mase koncentratu 10%
m1=m-mw

Tylko potrzebuje gestość 0,2% roztoworu tego koncentartu bo inaczej sie nie da tego wyliczyć.

możemy jeszcze przyjąc , że gestośc 0,2% roztworu bedzie w przybliżeniu równa gestości wody, czyli d=998,2 kg/m3= 998200g/ 1000 dm3=998,2 g/dm3
I wtedy:
m= 15 * 998,2
m=14973 g - masa roztwou 2%

mw=0,98 * 14973=14673,54 g
m1=14973 g-14673,54 g
m1=299,46 g - tyle 10% koncentratu należy uzyć
3 2 3