1.Jaką gęstość ma ciało o masie 160kg i objętości 2m³?
2.Jaką masę ma bryła lodu o objętości 2dm³?
3.Oblicz masę wody wlanej do basenu o wymiarach 2m X 3m X 1,5m. Przyjmij, że basen został napełniony po brzegi.

PROSZĘ O OBLICZENIA

1

Odpowiedzi

2009-10-29T17:58:37+01:00
1. d- gestość
d= m/V
V- objętość
m-masa
V=2m3
m=160 kg
d= 160/2= 80kg/m3
2. V=2 dm3
gestosc wody d= 1000g/ dm3 - odczytujemy z tablic

m=V * d
m= 2 * 1000= 2000(g)= 2 kg
3. obliczamy objetosc basenu
V=2 * 3 * 1,5=9 (m3)= 9 000 dm3
m= V * d
d=1000 g/dm3
m=9000 * 1000 =9 000 000 g= 9 000kg= 9 ton

jaby były jakieś pytania to pisz!!!