Rozwiąż zadania tekstowe
1.Znajdź liczbę, której 0,6 jest równo kwadratowe liczby 6
2.Oblicz 0,25 wartości wyrażenia 29,8-(3,24+1,4):0,4=
3.Suma trzech liczb jest równa 12. Pierwsza liczba stanowi 0,4sumy tych liczb. Druga liczba jest o 0,4 większa od pierwszej
oblicz te liczby.
proszę pomóżcie mi proszę

1

Odpowiedzi

2010-03-26T15:24:30+01:00
2.
29,8-(3,24+1,4):0,4=18,2
0,25*18,2=4,55

3.
Pierwsza liczba: 12*0,4=4,8
Druga: Pierwsza+0,4 czyli 4,8+0,4=5,2
Tszecia: od sumy wszystkich odjac pierwsza i druga
czyli
12-4,8-5,2=2
Pierwsza:4,8
Druga:5,2
Trzecia:2

Sprawdzenie:
4,8+5,2+2=10+2=12

P.S. Nierozumiem pierwszego.