W czasie wycieczki rowerowej Janek dostrzegł pasące się w oddali sarny.Zatrzymał się,aby je poobserwować.Zwierzęta znajdowały się na polance w kształcie trapezu prostokątnego o podstawach długości 45m. i 20 m. oraz ramionach długości 20m. i 32m.

1.Ile metrów siatki byłoby potrzebne na ogrodzenie tej polany
2.Jaka jest powierzchnia polany,na której pasą sie sarny?Odpowieć podaj w arach
3.Nieopodal polany dostrzegł prostopadłościenny karmnik o wymiarach 20cm. x 30cm. x 40cm. wypełniony do 1/4 wysokości ziarnem.Oszacuj objętość ziarna znajdującego się w karmniku.Odpowieć wyraż w decymetrach sześciennych.

ten x-- znaczy razy

1

Odpowiedzi

2010-03-25T17:48:13+01:00
1. 45+20+20+32=117m
2 P=0,5*(45+20)*20=650m2 ar=100m2
650:100=6,5ara
3
V=20*30*40=24000cm3
1/4*24000=6000cm3=6dm3
1 5 1