Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T18:04:25+01:00

1. Zgromadzenie wszystkich obywateli

( kworum 6 tysięcy obywateli )

2. Publiczne dyskusje nad ustawami.

3. Każdy obywatel miał władzę i miał prawo zabrania głosu, i zaproponowania uchwały.

4. Powoływano Radę Pięciuset na jeden rok, kontrolowała między innymi pracę urzędników.

5. Urzędnicy i członkowie Rady Pięciuset byli opłacani, pozwalało to uczestniczyć

w życiu politycznym ludziom niezamożnym.

6. Urzędnicy sądowi to 6 tysięcy obywateli wylosowanych i podzielonych na komplety sędziowskie.

Sąd skorupkowy do osądzania urzędników zagrażających ustrojowi

państwa!!!!
1 1 1