Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T17:50:20+01:00
Moim zdaniem istotnymi powodami przyjęcia chrztu w 966 roku są:
wzmocnienie więzi międzyludzkich, sojusz z Czechami, polepszenie funkcjonowanie państwa oraz chęć wzmocnienia autorytetu władcy.
2 5 2
2010-03-25T17:54:28+01:00
Mieszko1 Przyjął chrzest ponieważ Niemcy nawracali mieczem podbijając tereny pogański. Mieszko chciał tego uniknąć więc przyjął chrzest z rąk Czech przez małżeństwo z Dobrawą by tego uniknąć
6 4 6