1.Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka

2.Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi 80π.Promień podstawy stożka ma długość 4.Oblicz długość tworzącej tego stożka.

3

Odpowiedzi

2010-03-25T17:55:40+01:00
1]
czyli:
l=6
R=6
r=3
h=6√3:2=3√3
pole=πr²+πrl=π×3²+π×3×6=9π+18π=27πj.²
2]
r=4
πr²+πrl=80π/:π
4²+4l=80
4l=80-16
4l=64
l=64:4
l=16= tworzaca stożka
2010-03-25T17:59:45+01:00
1 P=πr²+πrl
P=π3²+π3*6
P=π9+π18
P=27π

2 P=80π
πr²+πrl=80π/:π
4²+4l=80
4l=80-16
4l=64
l=64:4
l=16
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T18:02:31+01:00
1.
Pc = πr² + πrl
r = 0,5 * 6
r=3 cm
l = 6cm
Pc = π * 3² + π * 3 * 6
Pc = 9 π + 18 π
Pc = 27 π cm²

lub z wyliczeniem π:
Pc ≈ 27 * 3,14
Pc≈84,78 cm²


2.
r= 4
pc = 80π
Pc = πr (r +l)
80π = π r(r+l) /÷π
80 = r² + rl
80 = 4² + 4l
80 = 16 + 4l
4l = 80 -16
4l = 64 /÷4
l = 16