Odpowiedzi

2010-03-26T22:17:00+01:00
A= (-2, 2)
B= (4,4)

y=ax+b (wzór ogólny)
Aby znależć prostą AB muszę ułożyć układ równań:
2 = (-2)*a + b (równanie 1)
4 = 4*a + b (równanie 2)
z (równanie 1) wyliczam b:
b = 2 + 2a
podstawiam do (równanie 2):
4 = 4*a + b
4 = 4a + 2 + 2a
2 = 6a
a = 1/3
obliczam b:
b = 2 + 2a
b = 2 + 2* 1/3
b = 2 i 2/3 = 8/3

Odp. Równanie prostej AB: y = 1/3 * x + 8/3