Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T18:00:37+01:00
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Ubodzy, którzy są pozbawieni dóbr materialnych są często wyśmiewani i upokarzani przez ludzi, którym dobrze się powodzi. Często myślą o tym, że są osobami gorszymi od innych i często szukają pomocy u innych, ale również często zdarza się, że pragnienie pomocy od innych zmienia się w grzech oraz złe myśli. Ubóstwo nie daje nikomu zbawienia, tylko właściwy stan charakteru, który towarzyszy ubóstwu. Takie osoby dostają od Boga zaproszenie i powołanie.
Słowa "błogosławieni ubodzy w duchu" potwierdzają to, że nie wystarczy być ubogim, aby zostać zbawionym lecz trzeba być ubogim duchowo. Kiedy u ludzi jest niedobytek dóbr materialnych rodzi sie w nich dobre uczucie do bliźniego oraz powstają pragnienia nie do rzeczy materialnych lecz duchowych.Ubodzy pragną lepszego życia oraz lepszej przyszłości.
2 3 2