1.Rozwiąż logogryf.(obok wpisze liczy ilości kratek).

1.znajdują się w środkach piorących, są jednym z głównych zanieczyszczeń ścieków komunalnych.10
2.organizm człowieka zawiera jej około 60 %.4
3.inaczej filtracja.8
4.kondensacja.10
5.przemiana gazu w ciało stałe.12
6.woda pozbawiona zanieczyszczeń.11
7.ogólnie:jezioro, morze, ocean.8
8.nazwa stanu skupienia wody.5
9.jest nim para wodna.3
10......cząteczkowa wody wynosi 18 u.4
11.tworzy ją nafta z wodą.7
12.przemiana lodu w wodę.9
13.cząsteczka mająca 2 bieguny (dodatni i ujemny).5
14.powodują zanieczyszczenia wody.6

2.DEfinicja

Asocjacja - jest to ....

1

Odpowiedzi

2016-07-25T17:34:28+02:00
1. Detergenty
2. Woda
3. Sączenie
4. Skraplanie
5. Resublimacja
6. Destylowana
7. Zbiornik
8. Ciecz
9. Gaz
10. Masa
11. Emulsja
12. Topnienie
13. Dipol
14. Ścieki


Asocjacja cząsteczek jest to łączenie się ze sobą pojedynczych cząsteczek cieczy polarnych (za pomocą wiązania wodorowego), w wyniku których powstają większe agregaty (tzw. asocjaty).