Odpowiedzi

2010-03-25T18:38:47+01:00
Fotosynteza zachodzi tylko w dzień, ponieważ do tego procesu potrzebne jest światło słoneczne. Oddychanie wewnątrzkomórkowe natomiast zachodzi i w nocy i w dzień.

Fotosynteza zachodzi w chloroplastach, a oddychanie w mitochondriach.

Do przebiegu procesu fotosyntezy potrzebny jest dwutlenek węgla i woda. do przebiegu oddychania wewnątrzkomórkowego potrzebna jest glukoza i tlen.

Produktami fotosyntezy jest glukoza i tlen, a oddychania dwutlenek węgla i woda.

Światło do fotosyntezy jest potrzebne a do oddychania nie.
2 5 2