Zadanie 1
W sklepie było 48,8 kg jabłek. Rano sprzedano jedną piątą tej ilości, a popołudniu 0,75 reszty. Ile kilogramów jabłek pozostało do sprzedażny następnego dnia?
Zadanie 2
Dorosły człowiek porusza się z prędkością 6km na godzinne. Oznacza to że w ciągu 1godziny pokonuje trasę równą 6km. Oblicz jaką przejdzie w czasie 150minut. Ile minut potrzebuje do przejście 8km.
Zadanie 3
Pierwszego czerwca słonce wzejdzie o godzinie 3:21 rano, zajdzie o godzinie 19:47. Jak długo tego dnia słonce będzie znajdowało się nad horyzontem.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T18:08:09+01:00
48.5×⅕⅕⅕⅕⅕⅗⅙0.20=9,7kg <- tyle sprzedano rano.
48.5-9.7=38.8 <- tyle zostało przed południem
38.8kg*0.75= 29.1 <- tyle sprzedano popołudniu.
38.8-29.1=9.7kg <- tyle pozostanie do sprzedaży

2.
v=8km/h
1h=6km
t=150m
s=?

6km=60min
x kim = 150 min

6*150=60 x
900=60x / :60
x=15 km
Odp: w ciągu 150 min przejdzie 15 km

60min=6km
x min=1 km

10min-1km
8*10=80 min
Odp do przejścia 8 km potrzeba 80min

3.
19.47-3.21=16.31
16h31min