Odpowiedzi

2010-03-25T18:00:03+01:00
Porpoise found in shallow coastal waters, cool, temperate to subarctic in the northern hemisphere (including the Baltic Sea waters). In the Polish part of the Baltic in 1994 were up to 600 individuals, but the population of this species are decreasing in an alarming manner. He lives alone or in small groups.

czyli


Morświn występuje w płytkich wodach przybrzeżnych, chłodnych, umiarkowanych do subarktycznych na półkuli północnej, (m.in. wody Bałtyku). W Polskiej części Bałtyku w 1994 przebywało do 600 osobników, jednak populacja tego gatunku maleje w zastraszający sposób. Żyje samotnie lub w małych grupach.