ALEE PROSZĘ Z OBLICZENIAMI KAŻDE ZADANIE !!!!!

Zad.1.Maksymalna prędkość dozwolona w Polsce w obszarze niezabudowanym wynosi 90 km/h ,czyli
A.0,9 m/s
B.25 m/s
C.90 m/s
D.324 m/s

Zad.2. Samochód jadący z prędkością 80 km/h przebędzie drogę 100 m w czasie
A.0,8 s
B.1,25 s
C.4,5 s
D.8 s

Zad.3. Motocykl jadący z prędkością 100 km/h wyprzeda ciężarówkę jadącą z prędkością 80 km/h>prędkość motocyklowa względem ciężarówki wynosi :
A.20 km/h
B.100 km/h
C.180 km/h
D.8000 km/h

Zad.4. Samochód rozpędził się od 20 km/h do 110 km/h w ciągu 10 s . Jakie było jego przyśpieszenie ?
A.2,5 m/s²
B.9 m/s²
C.2 m/s²
D.250 m/s²

Zad.5.

Aby jak najdokładniej wyznaczyć prędkość biegu wokół boiska nalezy użyć:
A.centymetra krawieckiego i stopera
B.taśmy mierniczej i stopera
C.taśmy mierniczej i zegara słonecznego
D.linijki i klepsydry

1

Odpowiedzi

2010-03-25T18:26:35+01:00
Zad.1.Maksymalna prędkość dozwolona w Polsce w obszarze niezabudowanym wynosi 90 km/h ,czyli

90km/h *1000/3600=25 m/s

B

Zad.2. Samochód jadący z prędkością 80 km/h przebędzie drogę 100 m w czasie

80km - 1h
0,1km - x

x=0,00125 h

0,00125*3600=4,5 s

C

Zad.3. Motocykl jadący z prędkością 100 km/h wyprzeda ciężarówkę jadącą z prędkością 80 km/h>prędkość motocyklowa względem ciężarówki wynosi

100km/h-80km/h=20km/h

A

Zad.4. Samochód rozpędził się od 20 km/h do 110 km/h w ciągu 10 s . Jakie było jego przyśpieszenie ?
110-20=90km/h
a=v/t
t=10s
v=90km/h=90 * 1000/3600=25m/s
a=25 / 10 =2,5m/s

A
zad.5
B
5 4 5