Odpowiedzi

2010-03-25T18:09:48+01:00
Funkcja liniowa to funkcja określona wzorem f(x) = ax + b, gdzie a,b i x należą
do zbioru liczb rzeczywistych. Liczbę a nazywamy współczynnikiem
kierunkowym, a b wyrazem wolnym.
Monotoniczność funkcji liniowej:

Funkcja liniowa jest rosnąca gdy jej współczynnik kierunkowy jest większy od zera
Funkcja liniowa jest malejąca gdy jej współczynnik kierunkowy jest mniejszy od zera
Funkcja liniowa jest stała gdy współczynnik kierunkowy jest równy zero


Przykłady funkcji liniowej:
f(x) = 2x + 3 rosnąca
f(x) = -3x + 8 malejąca
f(x) = 7 stała

Przykłady zobacz sobie tutaj, a z pewnością to pojmiesz:)
http://www.math.us.edu.pl/prace/agoj/przyklady.html
9 4 9